Nieuws

Oeververbinding Krimpenerwaard van de baan

Oeververbinding Krimpenerwaard van de baan

17 juni is er besloten voor de Oost verbinding waarbij ook maatregelen en fondsen voor verbetering van de Algeracorridor toegezegd worden.

VNO-NCW West heeft onderstaand persbericht uit doen gaan. Vanuit de Krimpenerwaard is de reactie op het besluit:

“De gemeente is blij met de 90 miljoen euro die gisteravond is toegezegd voor het oplossen van de verkeersknelpunten rond de Algracorridor. Er is ook teleurstelling over het feit dat er geen oeverbinding komt tussen Krimpen aan de Lek en Ridderkerk.”

Blij met investeringen in Tweede Oeververbinding en Algeracorridor, maar zorg voor ontbrekende 30 miljoen

 VNO-NCW West is blij dat de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gisteren besloten hebben tot de aanleg van een

oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch én het aanpakken van verkeersknelpunten op de Algeracorridor. De gezamenlijke overheden moeten nu ook snel over de brug komen met de nog ontbrekende 30 miljoen euro voor de Algeracorridor.

Directeur Bert Mooren van VNO-NCW West: “Voor ondernemers, economische ontwikkeling en werkgelegenheid is een goede bereikbaarheid van zowel Rotterdam als de Krimpenerwaard cruciaal. Economische groei en verstedelijking in het westen van het land gaan gepaard met een snelle toename van de mobiliteit. Om een verkeersinfarct te voorkomen pleit onze belangenvereniging al lange tijd voor forse investeringen in een robuust infrastructuurnet, zowel wegen als openbaar vervoer. In 2012 stond de Blankenburgtunnel als nieuwe Westelijke Oeververbinding hoog op onze wensenlijst.

We zijn heel blij dat de overheid nu besloten heeft tot aanleg van een Tweede Oeververbinding, waarbij zij bovendien wil investeren in een betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.”

Mooren vindt het jammer dat er in de afgelopen weken in de media discussie plaatsvond over de voor- en nadelen van twee varianten voor de oeververbinding. “De discussie had moeten gaan over het oplossen van de knelpunten en het ontlasten van beide corridors tussen Rotterdam en Rotterdam-Zuid en Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. De verstedelijkingsopgave van Rotterdam en de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard zijn twee niet met elkaar te vergelijken opgaven en moeten niet met elkaar concurreren.” VNO-NCW West is blij dat de overheid gekozen heeft voor een én-én oplossing.

“Het is nu zaak beide uitdagingen evenveel prioriteit te geven. Het beschikbaar stellen van de nog benodigde 30 miljoen voor de financiering van de 90 miljoen die nodig is voor de Algeracorridor, moet de volgende stap zijn om daadwerkelijk te laten zien dat het het ministerie en de regionale overheden menens is om tot een volwaardige oplossing voor zowel Rotterdam als de Krimpenerwaard te komen”, aldus Mooren.

————————

De winnaars van de Ondernemersprijs Midden-Hollland 2019 zijn…

Gouda, 15 januari 2019

De Schouwburg in Gouda was ook dit jaar weer het toneel voor de uitreiking van de Ondernemersprijs Midden-Holland 2019. De avond werd door Karin Bloemen met de haar bekende ‘flair’ geleid waarbij zij de avond opende met een speciaal voor de gelegenheid geschreven lied. Tijdens het feestelijke avond stonden de inspirerende ondernemersverhalen van de genomineerden centraal.


Categorie detailhandel en horeca

In de categorie Detailhandel en Horeca prees de jury de genomineerde familie Woerdman van Woerdman Kookkado om hun ondernemerschap, het gevarieerde assortiment en onderscheidend zijn ten opzichte van de grote winkelketens. Rikkoert Juweliers werd gewaardeerd om zijn degelijkheid, kwaliteit en vakkennis en betiteld als prachtig uithangbord voor het even zo mooie Schoonhoven.

De winnaars van deze categorie in 2018, Janny en Bas Molenaar maakten bekend dat deze eer dit jaar naar Wielaard fietsen uit Waddinxveen gaat. De jury prees eigenaar Guido Boxhoorn en zijn team onder meer om de klantgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Categorie MKB

In de categorie MKB waren Merosch BV uit Bodegraven, Baan uit Waddinxveen en Van Blitterswijk Eco-mobiliteit uit Gouda genomineerd. De winnaars van deze categorie in 2018, Ronald van Vliet en Addy Borst van Carapax IT lazen de juryrapporten voor en maakten de winnaar: Merosch bekend.

De conclusie van het juryrapport over Merosch is; “een duurzame parel in Midden-Holland om trots op te zijn”. Met deze kwalificering, die is gebaseerd op hun behoefte vorm te geven aan duurzaamheid, de behoefte van mensen te veranderen van bezit naar gebruik van goederen en verantwoordelijk te zijn voor de aarde, werd Merosch eigenaar Ronald Schilt winnaar van deze categorie.

Ook medegenomineerden Baan en Van Blitterswijk werden geprezen. Mirande en Ton Baan om de klantgerichtheid, het bieden van kwaliteit met zo min mogelijk verspilling en dat al 3 generaties lang. En Wouter van Blitterswijk om zijn vermogen een traditionele onderneming om te turnen naar een bedrijf wat geheel past in deze tijd.

Categorie grootzakelijk

Als laatsten betraden genomineerden in de categorie grootzakelijk: Dekbed Discounter, Eltacon Enginering en Stinis Holland BV het podium, waar zij van de winnaar van deze categorie in 2018 Henk Kortenoeven van Excent tandtechniek te horen kregen wie dit jaar gewonnen heeft.

Met de betiteling uit het juryrapport “persoonlijk, betrokken en super professioneel” werd Stinis Holland BV uit Krimpen aan de Lek uitgeroepen tot winnaar en mochten Frouke Stinis, Lisette Stinis en Bert de Bever de award in ontvangst nemen uit handen van wethouder Jan Vente.

Ook voor de andere genomineerden waren er lovende woorden. Over Dekbed Discounter schrijft de jury; “Dekbed Discounter dient als voorbeeld voor ondernemen in de nieuwe economie en wijst daarbij de weg.” En ook Eltacon Enginering wordt, op basis van de kwaliteit die ze nu al bieden en hun toekomstgerichtheid in de ontwikkeling van nieuwe technieken, als een zeer terechte kandidaat voor de titel van ondernemer van het jaar gezien.

Ter afsluiting zong Karin Bloemen een eigen lofzang op alle genomineerden en winnaars. De avond in de Goudse Schouwburg werd afgesloten met een druk bezochte netwerkborrel.

————————

Voorlopig Voorkeursalternatief A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

31 oktober 2018

Onderzoeksrapporten en het participatiedocument Graag informeren wij u over de stand van zaken van de MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda.

De Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) voor de A20 MIRT-Verkenning heeft een Voorlopig Voorkeursalternatief (VVKA) bepaald. De overwegingen voor deze keuze staan beschreven in de Notitie Voorlopig Voorkeursalternatief. De keuze voor dit VVKA is onder meer gebaseerd op het voor dit project opgestelde milieueffectenrapport (MER deel 1), met bijbehorende achtergrondrapporten. De rapporten zijn voor advies aangeboden aan de Commissie m.e.r. U vindt de samenvatting en de rapporten hier.

We informeren u ook over het participatiedocument. Hierin staat de opbrengst van de participatie in de verkenning, gericht op de keuze van het voorlopig voorkeursalternatief. U kunt lezen hoe daarmee is omgegaan. U kunt kennisnemen van de ingediende zienswijzen op de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD, januari 2018) en een reactie daarop. U vindt het participatiedocument hier.

Op maandag 5 november 2018 zijn alle geïnteresseerden welkom op de informatiebijeenkomst die te bezoeken is van 17:00 tot 21:30 uur, in het Van der Valk hotel aan de Parallelweg Zuid 185, in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het doel van informatiebijeenkomst is het delen van de onderzoeksresultaten en inzicht verschaffen in het VVKA. Om 19:30 uur wordt een plenaire presentatie gegeven van het VVKA en het vervolgproces.

BREAKING: Goudse toerit A12 blijft!

DONDERDAG – 12 JULI 2018

Goudse toerit A12 blijft!

Ondernemers in Midden Holland halen opgelucht adem: toerit A12 blijft.

In de plannen om de verkeerssituatie op de A20 tussen Nieuwerkerk ad IJssel en Gouda te verbeteren, is het alternatief waarbij de toerit vanuit Gouda naar de A12 in de richting van Rotterdam gesloten zou worden, van de baan. Ondernemers uit Gouda en omstreken kunnen opgelucht ademhalen. Het schrappen van deze toerit zou de bereikbaarheid van Gouda onder druk zetten, tot ongenoegen van veel belanghebbenden in en om Gouda. Voorzitter Nico Voogt van ondernemersvereniging Gouda Onderneemt: “Wij zijn blij dat onder andere door onze aandacht en directe actieve lobby de toerit behouden blijft. Het spreekt voor zich dat wij de ontwikkelingen kritisch blijven volgen om Gouda goed bereikbaar te houden, de onzekerheid over de bereikbaarheid is niet goed voor het economisch klimaat. Nu niet en in de toekomst niet.”

De verwachting van RWS en Pantheia (het door hen ingeschakelde bureau) is dat de filevorming in de richting van de A20 bij Gouda definitief zal afnemen als gevolg van de verbreding van de A20 bij Moordrecht. Daarom zal het knelpunt bij de toerit als gevolg van de snelheidsverschillen bij het weefgedeelte ook verdwijnen. De noodzaak om de toerit te sluiten is dan ook niet meer aanwezig. De andere alternatieven waarbij de toerit behouden blijft worden nu verder onderzocht. Nico Voogt: “De ondernemers volgen dit onderzoek kritisch. Er zijn namelijk door ons als ondernemers meer concrete maatregelen voorgesteld en ook nodig om de doorstroming op lange termijn én op korte termijn – nog voor de verbreding – voor de gehele regio te garanderen.” Op 9 juli is hier door MH een brief gestuurd naar diverse overheden.

De beslissing om de toerit open te houden is genomen in het bestuurlijk overleg tussen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hier vindt u het persbericht dat door het bestuurlijk overleg hierover werd uitgebracht.

_________________________________________________

Wilt u meer informatie over de samenwerking van ondernemers in Midden Holland neem dan contact op via mailadres info@middenholland-onderneemt.nl

Op ambtelijk niveau is er ook samenwerking tussen de diverse gemeentes. Op de website www.regiomiddenholland.nl staat alle informatie.

Handige links:

VNO-NCW West

KvK

MIRT A20