Nieuws

Bestel uw tickets voor de ondernemersprijs Midden-Holland 2019

Maandag 14 januari 2019 zal de vijfde editie van de OndernemersPrijs feestelijk worden gevierd in de Goudse Schouwburg te Gouda. De negen genomineerde bedrijven worden gepresenteerd aan de aanwezige ondernemers uit de regio en de winnaars van de titel Onderneming van het Jaar zullen bekend worden gemaakt. Presentatie van dit lustrumfeest is in handen van Karin Bloemen. Koffie- en thee arrangement vóór en de nieuwjaar-netwerkborrel na afloop van de awarduitreikingen is inbegrepen in de ticketprijs.

Programma:
18.45 uur:      Ontvangst genomineerden door B&W deelnemende gemeentes, commissieleden en Business Partners

19.30 uur:      Aanvang Awarduitreikingen

21.30 uur:      Start netwerkfoyer

Ticketprijs all in: € 42,50 exl BTW

Genomineerden OndernemersPrijs Midden Holland 2019:

Detailhandel:
Rikkoert Juweliers (gemeente Krimpenerwaard)
Woerdman Kookkado (gemeente Gouda)
Wielaard Fietsen (gemeente Waddinxveen)

MKB:
Baan (gemeente Waddinxveen)
Merosch BV (gemeente Bodegraven Reeuwijk)
Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit (gemeente Zuidplas)

Grootzakelijk:
Dekbed Discounter (gemeente Gouda)
Stinis Holland BV (gemeente Krimpenerwaard)
Eltacon Engineering BV (gemeente Waddinxveen).

Klik hier om uw kaarten te bestellen

———————————————–
Voorlopig Voorkeursalternatief A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

31 oktober 2018

Onderzoeksrapporten en het participatiedocument Graag informeren wij u over de stand van zaken van de MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda.

De Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) voor de A20 MIRT-Verkenning heeft een Voorlopig Voorkeursalternatief (VVKA) bepaald. De overwegingen voor deze keuze staan beschreven in de Notitie Voorlopig Voorkeursalternatief. De keuze voor dit VVKA is onder meer gebaseerd op het voor dit project opgestelde milieueffectenrapport (MER deel 1), met bijbehorende achtergrondrapporten. De rapporten zijn voor advies aangeboden aan de Commissie m.e.r. U vindt de samenvatting en de rapporten hier.

We informeren u ook over het participatiedocument. Hierin staat de opbrengst van de participatie in de verkenning, gericht op de keuze van het voorlopig voorkeursalternatief. U kunt lezen hoe daarmee is omgegaan. U kunt kennisnemen van de ingediende zienswijzen op de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD, januari 2018) en een reactie daarop. U vindt het participatiedocument hier.

Op maandag 5 november 2018 zijn alle geïnteresseerden welkom op de informatiebijeenkomst die te bezoeken is van 17:00 tot 21:30 uur, in het Van der Valk hotel aan de Parallelweg Zuid 185, in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het doel van informatiebijeenkomst is het delen van de onderzoeksresultaten en inzicht verschaffen in het VVKA. Om 19:30 uur wordt een plenaire presentatie gegeven van het VVKA en het vervolgproces.

BREAKING: Goudse toerit A12 blijft!

DONDERDAG – 12 JULI 2018

Goudse toerit A12 blijft!

Ondernemers in Midden Holland halen opgelucht adem: toerit A12 blijft.

In de plannen om de verkeerssituatie op de A20 tussen Nieuwerkerk ad IJssel en Gouda te verbeteren, is het alternatief waarbij de toerit vanuit Gouda naar de A12 in de richting van Rotterdam gesloten zou worden, van de baan. Ondernemers uit Gouda en omstreken kunnen opgelucht ademhalen. Het schrappen van deze toerit zou de bereikbaarheid van Gouda onder druk zetten, tot ongenoegen van veel belanghebbenden in en om Gouda. Voorzitter Nico Voogt van ondernemersvereniging Gouda Onderneemt: “Wij zijn blij dat onder andere door onze aandacht en directe actieve lobby de toerit behouden blijft. Het spreekt voor zich dat wij de ontwikkelingen kritisch blijven volgen om Gouda goed bereikbaar te houden, de onzekerheid over de bereikbaarheid is niet goed voor het economisch klimaat. Nu niet en in de toekomst niet.”

De verwachting van RWS en Pantheia (het door hen ingeschakelde bureau) is dat de filevorming in de richting van de A20 bij Gouda definitief zal afnemen als gevolg van de verbreding van de A20 bij Moordrecht. Daarom zal het knelpunt bij de toerit als gevolg van de snelheidsverschillen bij het weefgedeelte ook verdwijnen. De noodzaak om de toerit te sluiten is dan ook niet meer aanwezig. De andere alternatieven waarbij de toerit behouden blijft worden nu verder onderzocht. Nico Voogt: “De ondernemers volgen dit onderzoek kritisch. Er zijn namelijk door ons als ondernemers meer concrete maatregelen voorgesteld en ook nodig om de doorstroming op lange termijn én op korte termijn – nog voor de verbreding – voor de gehele regio te garanderen.” Op 9 juli is hier door MH een brief gestuurd naar diverse overheden.

De beslissing om de toerit open te houden is genomen in het bestuurlijk overleg tussen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hier vindt u het persbericht dat door het bestuurlijk overleg hierover werd uitgebracht.

_________________________________________________

Wilt u meer informatie over de samenwerking van ondernemers in Midden Holland neem dan contact op via mailadres info@middenholland-onderneemt.nl

Op ambtelijk niveau is er ook samenwerking tussen de diverse gemeentes. Op de website www.regiomiddenholland.nl staat alle informatie.

Handige links:

VNO-NCW West

KvK

MIRT A20