Alle berichten van admin_mho

Uitnodiging kennisbijeenkomst Provincie Zuid-Holland Logistiek op en rond werklocaties: nu en in de toekomst

 

Kennisbijeenkomst werklocaties 2018 Provincie Zuid-Holland

Datum: 24 april 2018
Locatie: Bedrijventerrein Greenparc Bleiswijk
Tijd
15.30 inloop
16.00 tot 20.00 inhoudelijk

Logistiek op en rond werklocaties: nu en in de toekomst

Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen – nos.nl 25 maart 2018 (Achille Prick)

In Nederland is het afgelopen jaar het recordaantal van bijna twee miljoen vierkante meter aan distributiecentra in gebruik genomen. De komende jaren zal het aantal blokkendozen langs snelwegen en op bedrijfsterreinen flink verder groeien. Wat doet dit voor bedrijventerreinen? Hoe werken de beslissingen die we nu nemen uit in de toekomst? Wat is slim en duurzaam? En wat moeten we vooral niet doen?

24 april willen we dit, zoals u van ons gewend bent, van diverse kanten belichten. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld vrachtwagenparkeren behandeld, ook al is dit een thema, leggen we nu onze accenten op andere factoren, en belichten we de trends die we kunnen herkennen. Zoals de plek zelf, het vestigingsklimaat voor de sector, duurzame logistiek en arbeidsmarkt. Maar ook kleinschalig versus grootschalig, waar heb je wat van nodig in de regio en de provincie? En wat kan het wegennet allemaal aan?

Dit is een vooraankondiging van de kennisbijeenkomst, het definitieve programma volgt later. De bijeenkomst is kosteloos U kunt zich alvast aanmelden door Rob Poolen te mailen met uw contactgegevens via r.poolen@pzh.nl.

Met vriendelijke groet en tot 24 april 2018

Het team van economische zaken Provincie Zuid-Holland.

Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt sleutel Gouda tegen afsluiten toerit 11 en kamervragen

Door middel van het aanbieden van een grote sleutel van de stad Gouda aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, vroegen de ondernemers uit Gouda en omgeving om aandacht voor hun zorg over het mogelijk afsluiten van ‘toerit 11’. De Minister stond open voor deze zorg en zegde een ontmoeting toe om mogelijke alternatieven die Gouda Onderneemt inmiddels aan het schetsen is, te bespreken.

Economische gevolgen afsluiten toerit

In de plannen van Rijkswaterstaat om het fileprobleem op de A20 tussen Moordrecht en Gouda en vice versa aan te pakken, bevat een van de drie denkrichtingen het schrappen van de toerit 11 waarbij het verkeer uit Gouda niet meer rechtstreeks de snelweg A12 op kan richting Den Haag of naar A20 Rotterdam. Dit zal ernstige consequenties hebben voor de doorstroming van het verkeer uit Gouda. Dit wordt dan gedwongen de parallelstructuur te gebruiken met snelheidsbeperkingen, vele bochten, verkeerslichten en een brug die regelmatig open gaat. Gouda Onderneemt voorzitter Nico Voogt, sprekend namens ondernemers in heel Midden Holland: “De Minister heeft de sleutel in handen voor de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer van en naar Gouda. Wij vragen de Minister om simpelweg díe ene denkrichting uit de plannen te halen. De economische gevolgen zijn te groot voor Gouda en de gehele regio.”

Petitie en zienswijzen

Inmiddels hebben bijna 5000 mensen de online petitie ondertekend tegen de afsluiting van de toerit. In slechts een paar weken tijd hebben duizenden mensen de moeite genomen hun ongenoegen te uiten over dit specifieke onderdeel van het plan van Rijkswaterstaat. Zowel de gemeente Gouda als de verenigde ondernemers uit de gehele regio dienden een zienswijze in bij Rijkswaterstaat waarin alle argumenten op een rijtje staan. De gevolgen van een eventuele afsluiting zijn gewoon te groot. Voor Gouds verkeer en voor het verkeer in de directe regio.

Lees meer over de bezwaren tegen het afsluiten van toerit 11

Klik hier voor de kamervragen die gesteld zijn

Brandbrief Afrit en toerit A12 komende uit en gaande naar Rotterdam en Den Haag (toe- en afrit 11).

Vanuit Gouda Onderneemt is er een brandbrief gestuurd over de toerit vanuit Gouda naar de A12 richting Den Haag/Rotterdam. Deze kan verdwijnen. In de plannen is sprake van het eventueel afsluiten van deze toerit. Eerder was ook sprake van het eventueel afsluiten van de afrit vanaf de A12 uit richting Den Haag/Rotterdam naar Gouda, maar deze afsluiting is in het geheel van de baan.

In de brief wordt ook het ongenoegen uitgesproken over de afsluiting van afrit 11 vanuit Den Haag/Rotterdam naar Gouda. Inmiddels wordt deze variant niet meegenomen in de berekeningen.

Klik hier voor de brief aan het college B&W, gemeenteraad en regio M-H.

Inmiddels is het eventueel afsluiten van afrit 11 naar Gouda van de baan. Dat is goed nieuws. Nu alle inzet op de toerit dat vanuit Gouda in richting Den Haag/Rotterdam blijft…. Gouda Onderneemt stelt  het op prijs  als u de petitie tekent:

https://goudaaandea12.petities.nl