Nieuws


Digitaal bezoek aan de regio in het kader van Bedrijventerreinen Strategie

Vandaag, 13 november, zou gedeputeerde mevrouw De Zoete een bezoek brengen aan de Regio Midden-Holland. Aanleiding voor dit bezoek was het inspreken bij de provinciale commissie Ruimte Wonen & Economie over de Provinciale Bedrijventerreinenstrategie, door vertegenwoordigers van TH en ondernemersverenigingen in Midden-Holland. Helaas kon het bezoek vandaag, als gevolg van de verscherpte COVID 19-Maatregelen, niet doorgaan.

Toch willen wij, als ondernemerskringen in Midden-Holland, laten zien wat voor mooie bedrijven er in deze regio gevestigd zijn en waarom ruimte nodig is voor groei en ontwikkeling van onze bedrijven en daarmee voor het behouden en versterken van de vitaliteit van de regio Midden-Holland. Daarom hebben we een video opgenomen waarin we mw De Zoete, digitaal, meenemen op bezoek bij een vijftal bedrijven, zodat deze ondernemers kunnen laten zien waarom van belang is dat ook in de Provinciale Bedrijventerreinenstrategie de ruimte die onze bedrijven nodig hebben, opgenomen wordt. Deze bedrijven zijn: Steenbergen Transport uit Bodegraven, Houtex uit Waddinxveen, Metacon uit Zuidplas, GBC/Megamix uit Gouda en Schilt Engeneering uit Krimpenerwaard.

We hebben deze video vanmiddag met Mw De Zoete gedeeld. U kunt deze video bekijken via deze link.

Voor de volledigheid hebben we richting Mw De Zoete het rapport van de STEC-groep waarin deze behoefte-raming is onderbouwd nogmaals bijgevoegd.

Het begeleidend schrijven is ondertekend door de vertegenwoordigers van de lokale platformen die samenwerken in Midden-Holland. Hierin hebben we aangegeven uit te kijken naar een samenwerking waarin we gezamenlijk de groeipotentie van bedrijven op een verantwoorde en duurzame wijze invulling geven. En dat deze videoboodschap tevens een onderstreping is van de staande uitnodiging om haar hier in de regio te verwelkomen voor een werkbezoek wanneer dat weer mogelijk is.

Terugkijken registratie van de bijeenkomst Bespreking Economische visie Midden-Holland

In deze videoregistratie van de livestream bijeenkomst vanuit De Theaterbakkerheij in Gouda, wordt u bijgepraat over de Economische visie Midden-Holland.

Een panel van gasten uit ondernemers en onderwijs gingen op 29 oktober in de studio onder leiding van moderator Jeroen Bos, hierover het gesprek aan.  De deelnemers aan de livestream konden via Mentimeterstellingen en een chat reageren.