Maandelijks archief: juli 2016

Ondernemers diverse regio’s uiten bezwaren in gesprek met wethouder inzake Holland Outlet Mall Zoetermeer

14 november 2016

Ondernemersorganisaties vertegenwoordigd in Groene Hart-Onderneemt! en Midden Holland-Onderneemt! vertegenwoordigd door o.a. Eric Carree (VOA), Henk de Bas (OPW), Gerard van Erk SOG/Gouda Onderneemt! en Nico Voogt voorzitter Gouda Onderneemt! hebben maandag 14 november namens de regio’s hun zorgen kenbaar gemaakt in een persoonlijk gesprek met wethouder van Leeuwen in Zoetermeer.

Partijen vertegenwoordigde twee van de inmiddels vele regio’s die bezwaar maken tegen de Outlet Mall in Zoetermeer.

Rode draad in het gesprek was de in totaal 31000 m2 voorgenomen uitbreiding van detailhandel in combinatie met het karakter van de outlet mall.

Economisch ontwrichtend en in strijd met provinciale en regionale afspraken en opdrachten op instigatie van Minister Kamp. De ondernemers zijn van mening dat deze ontwikkeling niet past bij het terugdringen van het overschot aan m2 detailhandel. De uitgesproken weerstand is groot. Zowel bij de vertegenwoordigers uit de regio’s als lokaal in Zoetermeer waar de weerstand ook is en toeneemt.

In het gesprek is tevens de brief-holland-outlet-mall-zoetermeer overhandigd aan het College en de Raad.

Strekking is helder en sluit af met dat Nederland te veel meters heeft en dat de bestedingen in de detailhandel nemen af. McKinsey luidt hierover in een vorige week uitgebracht rapport de noodklok. De ondertekenden hopen dat de wethouder en gemeenteraad d bij nader inzien van het  plan wilt afzien en dat er alles aan gedaan zal worden vanuit de ondertekenden om deze ontwikkeling tegen te houden.

Daarnaast zijn Nico Voogt en Gerard van Erk 14 november geïnterviewd door GouweStad TV. Klik hier voor het gehele interview.

___________________________________________

16 september 2016

Via bijgaande brief aan B&W van Zoetermeer hebben de verzamelde ondernemers in Midden-Holland en het Groene Hart hun zorgen geuit over de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall in Zoetermeer.

Er wordt onder andere op gewezen dat de informatievoorziening onvolledig is, onderzochte alternatieven zijn niet helder, interpretatie van provinciaal beleid is discutabel en nieuwe inzichten in de koopstromen (huidig lopend onderzoek) zullen duidelijk andere uitgangspunten voor de afweging geven dan het huidige onderzoek dat gebaseerd is op verouderde gegevens.

Eventuele toelichting bij woordvoerder namens Midden-Holland Onderneemt, Groene Hart Onderneemt en Gouda Onderneemt: via info@gouda-onderneemt.nl.

Klik hier voor de brief B&W outlet Zoetermeer

_____________________________________________

Middels een brief aan het college B&W van Zoetermeer hebben diverse ondernemersverenigingen gezamenlijk als Midden Holland Onderneemt en Groene Hart Onderneemt hun zorgen geuit over de plannen omtrent een outlet mall in Zoetermeer.

Zij maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling, temeer omdat diverse experts uit het veld (o.a. Locatus, juli 2016) aangegeven heeft dat in de toekomst, ook in Zuid-Holland, het winkelbestand zal moeten inkrimpen. Locatus noemt in dit verband een noodzakelijke krimp in Zuid-Holland met ruim 5%. Dit rijmt niet met het toevoegen van 30.000 m2 nieuwe detailhandelsmeters aan de markt.

Een markt die door diverse ontwikkelingen zoals online winkelen, vergrijzing, bevolkingskrimp, veranderingen in het bestedingspatroon van consumenten, al onder druk staat (met name ook in het segment mode, modeaccessoires, sport en lederwaren waar de HOM zich op zal richten).

Tot nu toe zijn de diverse ondernemersverengingen niet betrokken bij het proces. In de brief vragen de ondernemersverenigingen om hun rol in dit kader als belanghebbende of wat voor Zoetermeer de relevante regio is waarbinnen de effecten van een Factory Outlet worden onderzocht. Daarnaast willen de ondernemersverenigingen de uitkomsten van de diverse onderzoeken ontvangen en informatie over het proces dat wordt gevolgd en de verschillende momenten waarop het  mogelijk zal zijn om te reageren c.q. in te spreken.

De brief is ondertekend door Midden Holland Onderneemt en Groene Hart Onderneemt.

Klik hier voor de correspondentie met de gemeente Zoetermeer.

Midden Holland Onderneemt

 • Gouda Onderneemt! Voorzitter: Nico Voogt, Gerard van Erk, voorzitter SOG en Gerard van Nieuwpoort, voorzitter VBG
 • FOZ (Federatie Ondernemersverenigingen Zuidplas) Voorzitter:
  Martin Gibbon
 • Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk Voorzitter: Felix van Pelt
 • Krimpenerwaard Onderneemt Voorzitter: Frie van Os
 • OPW (Ondernemersplatform Waddinxveen) Voorzitter ICW: Jan Roggeveen
  Voorzitter OVW: Henk de Bas

Groene Hart Onderneemt

 • VOA (Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn e.o.) Voorzitter: Eric Carree
 • POVW (Platform Ondernemersverenigingen Woerden) Contactpersoon: Toine Hitzert
 • Gouda Onderneemt! Voorzitter: Nico Voogt, Gerard van Erk, voorzitter SOG en Gerard van Nieuwpoort, voorzitter VBG

Midden Holland onderneemt

Het gebied Middden Holland omvat de volgende regio’s.

Ook de vijf bovengenoemde gemeenten werken samen in het Midden-Holland.  Twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de leden van het BO EOA MH en de vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven in deze regio.
Voor de actuele thema’s kunt u de website Regio Midden-Holland raadplegen.