Midden Holland onderneemt

Het gebied Middden Holland omvat de volgende regio’s.

Ook de vijf bovengenoemde gemeenten werken samen in het Midden-Holland.  Twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de leden van het BO EOA MH en de vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven in deze regio.
Voor de actuele thema’s kunt u de website Regio Midden-Holland raadplegen.