UPDATE: Vrees voor aantasting voorzieningenniveau en leefbaarheid Midden Holland

UPDATE:
Het volgende persbericht is uitgegaan, zoetermeer 7 december 2016.

Vrees voor aantasting voorzieningenniveau en leefbaarheid Midden Holland

De commissie Stad van de gemeente Zoetermeer organiseerde op 6 december een beeldvormende vergadering ten behoeve van de plannen voor de Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer. De overgrote meerderheid van de insprekers spraken hun zorg uit dat

de HOM zal leiden tot een aantasting van het voorzieningenniveau in de steden en dorpen in deze regio.

Domino effect
De outlet met een oppervlak van 18.000 m² in de eerste fase (circa een derde van het huidige winkelareaal in het centrum van Zoetermeer) zal voornamelijk winkels bevatten in de branches mode, schoenen en sportartikelen. De effecten daarvan zullen neerslaan in een wijde omgeving. Dit geldt vooral voor de modebranche waardoor winkelgebieden in het hart worden getroffen. De teloorgang van modezaken leidt tot een domino-effect. Centra worden onaantrekkelijk waardoor vervolgens ook andere winkels verdwijnen met alle gevolgen voor de leefbaarheid.

InRetail: Huidige daling bezoekersaantallen
Naast ondernemers uit de regio voerden ook enkele vertegenwoordigers van landelijke organisaties het woord. InRetail wees erop dat de rapporten die de Gemeente Zoetermeer heeft laten vervaardigen een aantal onvolkomenheden bevat. In deze rapporten wordt namelijk geen aandacht geschonken aan de sterke daling van de bezoekersaantallen sinds 2004 in de centra van de steden waar een outlet center is gevestigd (daling in Roermond 13%, Lelystad 33% en Roosendaal 49%). Daarnaast zullen naar verwachting weinig bezoekers voor de HOM van buiten de regio komen en is de veronderstelde synergie met het Stadshart minimaal. De horeca profiteert maar de detailhandel niet of nauwelijks.

Minister Kamp: tegengaan uitbreiding winkelareaal
Detailhandel Nederland noemde de forse overbewinkeling in Nederland die minister Kamp heeft doen besluiten Retail-overeenkomsten te sluiten met alle provincies. Op 5 oktober jl. hebben de provincies de Retailagenda onderschreven met het doel uitbreiding van het winkelareaal tegen te gaan en waar mogelijk winkeloppervlak uit de markt te nemen.

Dat ondernemers verbaasd zijn en zich zorgen maken over deze ontwikkeling is dan ook meer dan verklaarbaar.

De ondernemers in de regio Midden Holland (Midden-Holland Onderneemt) hebben eerder via de samenwerkende ondernemersverenigingen in een brief aan het college van B & W hun zorgen geuit over de HOM. Onder de regio Midden Holland vallen de plaatsen Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Nieuwerkerk ad IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle.

Meer informatie via Nico Voogt, M 06 518 562 52