Ontwikkeling Holland Outlet Mall stilgelegd

ZOETERMEER – De initiatiefnemers van de Holland Outlet Mall (HOM) leggen de plannen voor het outletcentrum stil. Projectontwikkelaar Provast trekt zich terug uit het project. De initiatiefnemers willen daarom een periode van ‘herbezinning’ inlassen.

Tegen de plannen voor de maximaal 31.000 vierkante meter grote HOM bestaat vanaf begin af aan veel verzet in Zoetermeer en de regio. Gemeenten en ondernemers vrezen dat het outletcentrum ten koste gaat van bestaande winkelcentra en binnensteden. Omwonenden zijn bang voor verkeersopstoppingen en parkeerproblemen. Voor de HOM was zo’n 120 miljoen euro uitgetrokken en zou jaarlijks 5 tot 7 miljoen bezoekers moeten trekken.

Onduidelijk is nog of de ontwikkeling van de HOM definitief van de baan is. Dat zal over een paar maanden moeten blijken. Het outletcentrum moet op de plaats komen van het huidige Woonhart. De eigenaren van de meubelboulevard zijn samen met Provast de initiatiefnemers van de HOM, maar die laatste trekt zich nu dus terug uit het project.

Haalbaarheid

In januari besloot een ruime meerderheid van de Zoetermeerse gemeenteraad om door te gaan met de ontwikkeling van het outletcentrum, maar de raad stelt wel voorwaarden aan het project. ‘Na ruim zeven maanden moet geconstateerd worden dat het zorgvuldig verwerken daarvan tot gevolg heeft dat de haalbaarheid en planning van het project op gespannen voet staan met de oorspronkelijke uitgangspunten. Als gevolg daarvan heeft Provast besloten zich terug te trekken uit het project’, zo schrijft het bedrijf in een persbericht.

Door de ‘veelheid van partijen en belangen is een zeer zorgvuldig proces ontwikkeld, waarin verschillende tegenstrijdige belangen om voorrang vechten’, aldus Provast. ‘Dat zorgt voor complexiteit en een steeds verder opschuivende planning. De gemeenteraad wenst pas een overeenkomst met de initiatiefnemers te sluiten nadat met de woningeigenaren in de VvE’s van de woontorens overeenstemming is bereikt. Gezien de aard van hun eisen en wensen en de juridische structuur blijkt dit niet op korte termijn mogelijk.’

College betreurt het besluit

De vertraging veroorzaakt volgens de projectontwikkelaar onzekerheid onder de bestaande winkelhuurders van het Woonhart. Door de onzekerheid zouden ook andere investeerders hun interesse verliezen. Het Zoetermeerse college van burgemeester en wethouders ‘betreurt het besluit’ van de eigenaren, zo schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad.

De gemeentelijke werkzaamheden rond de komst van de HOM worden stilgelegd, aldus het college. Het stadsbestuur wil wel doorgaan met de werkzaamheden die ‘niet direct gerelateerd’ zijn aan het outletcentrum, zoals het aanpakken van de huidige verkeersproblemen in het gebied rond het Woonhart.

Gemeenteraad

Volgens het college blijft overeind staan dat de meubelboulevard moet veranderen, omdat het ‘huidige winkelconcept’ niet meer voldoet. ‘Vanwege het belang van de benodigde transformatie, de verbinding met het Stadshart en daarmee een goede toekomstbestendige oplossing blijven we in gesprek met de vastgoedeigenaren.’

Maandagavond spreekt de gemeenteraad weer over de ontwikkelingen rond de Holland Outlet Mall. Afgelopen maandag dreigde de raad nog te stoppen met het project.