Laatste stand van zaken toerit A12 en doorstroming verkeer regio Midden Holland

Op 13 maart jl. heeft RTV Gouwestad een tv-interview gehouden met Nico Voogt.