Digitale bijeenkomst Economische Visie Midden-Holland

Save-the-date

29 oktober 2020 – 20.00 tot 21.30u

Het netwerk van ondernemersorganisaties, onderwijsinstellingen en de vijf gemeenten in de regio Midden-Holland, vertegenwoordigd in triple helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland, zet zich in voor een sterke economie en toekomstbestendig onderwijs. Een aantrekkelijk vestigings- en kennisklimaat zijn belangrijk om onze dorpen en steden vitaal te houden en te versterken. Dat vraagt samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

In de economische visie Midden-Holland (opgesteld door bureau Blaauwberg) heeft het triple helixoverleg de koers voor de komende jaren bepaald en regio-eigen speerpunten benoemd.

De leden van het triple helixoverleg willen de visie graag met u bespreken en zich daarbij ook oriënteren op de mogelijkheden tot uitvoering.  

 
Na 29 oktober zal de economische visie, voorzien van opmerkingen en suggesties, ter vaststelling aangeboden worden aan het colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Midden-Holland.

U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te denken tijdens de digitale bijeenkomst.

Het programmaoverzicht, de aanmeldlink en de link om de concept-economische visie Midden-Holland te downloaden volgen binnenkort. 

We zijn benieuwd naar uw inbreng en hoe we samen de inzet kunnen versterken.

Wij kijken uit naar uw deelname.