Categorie archief: nieuws

Digitale bijeenkomst Economische Visie Midden-Holland

Save-the-date

29 oktober 2020 – 20.00 tot 21.30u

Het netwerk van ondernemersorganisaties, onderwijsinstellingen en de vijf gemeenten in de regio Midden-Holland, vertegenwoordigd in triple helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland, zet zich in voor een sterke economie en toekomstbestendig onderwijs. Een aantrekkelijk vestigings- en kennisklimaat zijn belangrijk om onze dorpen en steden vitaal te houden en te versterken. Dat vraagt samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

In de economische visie Midden-Holland (opgesteld door bureau Blaauwberg) heeft het triple helixoverleg de koers voor de komende jaren bepaald en regio-eigen speerpunten benoemd.

De leden van het triple helixoverleg willen de visie graag met u bespreken en zich daarbij ook oriënteren op de mogelijkheden tot uitvoering.  

 
Na 29 oktober zal de economische visie, voorzien van opmerkingen en suggesties, ter vaststelling aangeboden worden aan het colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Midden-Holland.

U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te denken tijdens de digitale bijeenkomst.

Het programmaoverzicht, de aanmeldlink en de link om de concept-economische visie Midden-Holland te downloaden volgen binnenkort. 

We zijn benieuwd naar uw inbreng en hoe we samen de inzet kunnen versterken.

Wij kijken uit naar uw deelname.

Corona; informatie voor ondernemers

Veel lokale ondernemersverenigingen besteden op hun website en in hun nieuwsbrieven aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers. Veelal vindt u hier ook informatie over gemeentelijke regelingen. Kijk voor de regelingen die in uw gemeente gelden op de website van uw lokale ondernemersvereniging of op de website van uw gemeente.

Winnaars Ondernemersprijs Midden-Holland 2020 uit Gouda, Stolwijk en Waddinxveen

Op maandagavond 20 januari werden in de Goudse Schouwburg tijdens een feestelijk evenement de winnaars bekend gemaakt van de Ondernemersprijs Midden-Holland 2020.

Winnaars

De winnaars van vorig jaar, Guido Boxhoorn van Wielaard Fietsen, Ronald Schilt van Merosch en Lisette Stinis van Stinis lazen de juryrapporten voor en maakten hun opvolgers bekend:

  • In de categorie Detailhandel & Horeca wonnen Carlo en Marjanne van Kleij van Kempkes Optiek uit Gouda.
  • In de categorie MKB mocht de juichende Kaz Abbekerk van Garlic Solutions uit Waddinxveen de trofee in ontvangst nemen.
  • De prijs in de categorie Grootzakelijk ging naar De Vries en Verburg uit Stolwijk.

Formule 1

De avond werd geopend door dagvoorzitter Jeroen Bos en de burgemeesters van  Gouda, Bodegraven- Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Voorzitter Nico Voogt van Gouda Onderneemt sprak een welkom uit aan alle ondernemers en Daniël Westerhuis lichtte het juryproces toe. Daarna maakte Ziggosport presentator en oud F1 coureur Robert Doornbos op spectaculaire wijze zijn entree in een F1 auto. Doornbos gaf een inspirerende en humorvolle inkijk in de wereld van de F1-racerij en verbond dit met top-ondernemerschap.

Categorie Detailhandel & Horeca

In het juryrapport over de categorie Detailhandel & Horeca oordeelt de jury over Kempkes Optiek dat dit typisch Goudse familiebedrijf klaar is voor de toekomst en een sieraad voor de detailhandel in de regio.

Ook de andere genomineerden in deze categorie krijgen mooie beoordelingen. Zo laat Kamphuisen Siroopwafels volgens de jury zien dat ondernemen anders kan en moeten we als we hier nog nooit geweest zijn beslist naar de Siroopwafel Experience op de Markt in Gouda toe.

Over lifestylewinkel PuntKomma uit Bodegraven schrijft de jury; bij PuntKomma is er een ruime keuze aan kleding en word je door het persoonlijk advies altijd op de juiste manier geholpen. Een persoonlijke belevenis die bij iedereen aan te bevelen is.

Categorie MKB

Winnaar in de categorie MKB Kaz Abbekerk van Garlic Solutions wordt door de jury omschreven als een echte Willy Wortel en een zeer succesvol en gedreven ondernemer voor wie the Sky the Limit is.

Over andere genomineerden in deze categorie, Wim Wijting en Martijn Potters van Ballen Enzo uit Moordrecht staat in het rapport dat ze sociaal betrokken, midden in de maatschappij en met een enorme circulaire gedachte mensen helpen ontwikkelen en bewegen door het toepassen van leuke en slimme technologie.

Het bier van Stadsbrouwerij Argentum van Hannie van Hees en Henk van de Loo wordt geprezen om zijn hemelse afdronk en Hannie en Henk om de manier waarop zij, met passie en enthousiasme, een ambachtelijk bedrijf nieuw leven in geblazen hebben.

Categorie Grootzakelijk

Het succes van de winnaar De Vries en Verburg, vertegenwoordigt door Henk Aantjes en Marco Dekker, zit hem volgens de jury in de mensen die er werken, de familiebetrokkenheid, het toekomst bestendige beleid waarbij bij het welzijn van personeel en milieu centraal staan en niet op de laatste plaats door de strakke organisatie.

ErfGoed, vertegenwoordigt door Machiel Paans en Cock van Bommel heeft volgens de jury met haar innovatieve en duurzame teeltvloeren HET antwoord op veel vraagstukken waar minister Carola Schouten ‘s nachts van wakker ligt.

De kracht van wereldspeler in vuurvaste stenen en betonnen prefab onderdelen Gouda Refractories, vertegenwoordigt door Marcus Schuchmann, Jeanet ter Agter en Michel Grootenboer, zit volgens de jury in innovatie, robotisering en deskundig personeel.

Deze avond in de Goudse Schouwburg waarop ondernemerschap centraal stond werd afgesloten met een drukbezochte netwerkborrel.

Over de Ondernemersprijs Midden-Holland

De Ondernemersprijs Midden-Holland wordt jaarlijks voor en door het bedrijfsleven i.s.m. de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas georganiseerd.

Uit een brede voordracht van commissies uit de vijf organiserende gemeenten worden in totaal negen genomineerden in drie categorieën geselecteerd, waaruit een jury onder meer op basis van bedrijfsbezoeken een winnaars kiest.

De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren uit het regionale bedrijfsleven.

De genomineerden voor Ondernemersprijs Midden-Holland zijn bekend!

De Ondernemersprijs Midden-Holland wordt jaarlijks voor en door het bedrijfsleven i.s.m. de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas georganiseerd.

De genomineerden in de categorie Detailhandel en Horeca zijn Kempkes Optiek,  Kamphuisen Siroopwafelfabriek, beiden uit Gouda en Lifestylewinkel PuntKomma uit Bodegraven.

Ballen Enzo uit Moordrecht, Garlic Solutions uit Waddinxveen en Stadsbrouwerij Argentum uit Schoonhoven zijn genomineerd in de categorie MKB.

In de categorie Grootzakelijk zijn De Vries en Verburg uit Stolwijk, Erfgoed uit Moerkapelle en Gouda Refractories uit Gouda genomineerd.

De komende periode zullen alle genomineerden zich presenteren en zal de jury al deze bedrijven bezoeken.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Goudse Schouwburg op 20 januari 2020 worden de winnaars bekendgemaakt.

Meer informatie over de Ondernemersprijs of businesspartner worden? Kijk op www.ondernemersprijs-mh.nl.

Oeververbinding Krimpenerwaard van de baan

17 juni is er besloten voor de Oost verbinding waarbij ook maatregelen en fondsen voor verbetering van de Algeracorridor toegezegd worden.

VNO-NCW West heeft onderstaand persbericht uit doen gaan. Vanuit de Krimpenerwaard is de reactie op het besluit:

“De gemeente is blij met de 90 miljoen euro die gisteravond is toegezegd voor het oplossen van de verkeersknelpunten rond de Algracorridor. Er is ook teleurstelling over het feit dat er geen oeverbinding komt tussen Krimpen aan de Lek en Ridderkerk.”

Blij met investeringen in Tweede Oeververbinding en Algeracorridor, maar zorg voor ontbrekende 30 miljoen

VNO-NCW West is blij dat de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gisteren besloten hebben tot de aanleg van een

oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch én het aanpakken van verkeersknelpunten op de Algeracorridor. De gezamenlijke overheden moeten nu ook snel over de brug komen met de nog ontbrekende 30 miljoen euro voor de Algeracorridor.

Directeur Bert Mooren van VNO-NCW West: “Voor ondernemers, economische ontwikkeling en werkgelegenheid is een goede bereikbaarheid van zowel Rotterdam als de Krimpenerwaard cruciaal. Economische groei en verstedelijking in het westen van het land gaan gepaard met een snelle toename van de mobiliteit. Om een verkeersinfarct te voorkomen pleit onze belangenvereniging al lange tijd voor forse investeringen in een robuust infrastructuurnet, zowel wegen als openbaar vervoer. In 2012 stond de Blankenburgtunnel als nieuwe Westelijke Oeververbinding hoog op onze wensenlijst.

We zijn heel blij dat de overheid nu besloten heeft tot aanleg van een Tweede Oeververbinding, waarbij zij bovendien wil investeren in een betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.”

Mooren vindt het jammer dat er in de afgelopen weken in de media discussie plaatsvond over de voor- en nadelen van twee varianten voor de oeververbinding. “De discussie had moeten gaan over het oplossen van de knelpunten en het ontlasten van beide corridors tussen Rotterdam en Rotterdam-Zuid en Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. De verstedelijkingsopgave van Rotterdam en de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard zijn twee niet met elkaar te vergelijken opgaven en moeten niet met elkaar concurreren.” VNO-NCW West is blij dat de overheid gekozen heeft voor een én-én oplossing.

“Het is nu zaak beide uitdagingen evenveel prioriteit te geven. Het beschikbaar stellen van de nog benodigde 30 miljoen voor de financiering van de 90 miljoen die nodig is voor de Algeracorridor, moet de volgende stap zijn om daadwerkelijk te laten zien dat het het ministerie en de regionale overheden menens is om tot een volwaardige oplossing voor zowel Rotterdam als de Krimpenerwaard te komen”, aldus Mooren.

Fusie Ondernemerskringen Krimpenerwaard

Samen sterker èn professioneler!

Binnen de ondernemerskringen uit de Krimpenerwaard is het afgelopen jaar gekeken naar verschillende samenwerkingsvormen. Voor het versterken van het ondernemersklimaat in de Krimpenerwaard is het noodzakelijk dat de slagkracht van de kringen toeneemt.  Daar is uit naar voren gekomen dat een fusie de beste optie is. Daarnaast wordt er onder het bestuur per kern een zgn. kerncommissie opgericht die besluiten over het geoormerkte vermogen van de plaatselijke verenigingen kan nemen. Door die commissies wordt het geld lokaal besteed. (De kerncommissie heeft een eigen voorzitter, secretaris en penningmeester). De lokale netwerkfunctie van nu blijft zo behouden, wat belangrijk is voor de leden. Op kringniveau zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd, waar alle leden van de nieuwe ondernemerskring voor worden uitgenodigd. 

Op dit moment wordt het bovengenoemde initiatief door de vier kringen Bergambacht, Schoonhoven, Vlist en Nederlek ondersteund en binnen die kringen worden nu de nodige maatregelen genomen om de fusie te bewerkstelligen. Binnen Ouderkerk wordt op dit moment nagedacht over een te volgen pad. Vooralsnog zal de fusie daarom gaan over de 4 ondernemerskringen Bergambacht, Schoonhoven, Vlist en Nederlek. Binnen de ondernemerskring die ontstaat zal wel rekening gehouden worden met ruimte voor bedrijven uit de kern Ouderkerk. Ook zal de kern Ouderkerk net als de andere kernen vast een plaats krijgen binnen de kring. Afhankelijk van besluitvorming binnen de ondernemerskring Ouderkerk zal deze dan in een later stadium evt. eenvoudig kunnen aansluiten bij de nieuwe kring.

In het eerste kwartaal 2019 vinden de fusievergaderingen plaats, waarbij het fusievoorstel beoordeeld wordt. Per ondernemerskring wordt er dan gestemd. Uiteraard wordt iedereen hiervan op de hoogte gesteld.
De besturen van alle verenigingen roepen de leden op om te komen en iedereen die je kent te mobiliseren. Het is fijn als er bij zo’n besluit zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.
De intentie is dat in het bestuur van de nieuwe fusievereniging alle kernen vertegenwoordigd zijn. (vijf leden uit de vijf kernen), dit o.a. om zo de borging van wat in de kernen leeft, te regelen.

Doel van de fusie is het verkrijgen van een daadkrachtig overkoepelend bestuur die een volwaardige gespreks- en sparringpartner kan zijn voor de gemeente, provincie en andere overheden en groeperingen. Voorop staat een professionaliseringsslag. Dat wil het nieuwe bestuur bereiken met een betaalde kracht binnen de nieuwe kring die de belangen van de ondernemers in de waard kan behartigen. Het idee is dat er een betaalde secretaris (zonder bestuurlijk stemrecht) komt die de vereniging meer structureel kan vertegenwoordigen. Dat zit nu niet in de financieringsmogelijkheden van de huidige verenigingen. Het nieuwe bestuur zet zich er voor in om in de toekomst met een hoger budget te kunnen gaan werken, zonder dat dit tot een onaanvaardbare contributieverhoging bij de leden zal leiden. 

Het contributie bedrag wordt vooralsnog door het nieuwe bestuur vastgesteld op € 225 per jaar, een gemiddelde van de bedragen die de leden van de bestaande verenigingen nu betalen. 

De winnaars van de Ondernemersprijs Midden-Hollland 2019 zijn…

Fotografie John Roeland

Gouda, 15 januari 2019

De Schouwburg in Gouda was ook dit jaar weer het toneel voor de uitreiking van de Ondernemersprijs Midden-Holland 2019. De avond werd door Karin Bloemen met de haar bekende ‘flair’ geleid waarbij zij de avond opende met een speciaal voor de gelegenheid geschreven lied. Tijdens het feestelijke avond stonden de inspirerende ondernemersverhalen van de genomineerden centraal.


Categorie detailhandel en horeca


In de categorie Detailhandel en Horeca prees de jury de genomineerde familie Woerdman van Woerdman Kookkado om hun ondernemerschap, het gevarieerde assortiment en onderscheidend zijn ten opzichte van de grote winkelketens. Rikkoert Juweliers werd gewaardeerd om zijn degelijkheid, kwaliteit en vakkennis en betiteld als prachtig uithangbord voor het even zo mooie Schoonhoven.

De winnaars van deze categorie in 2018, Janny en Bas Molenaar maakten bekend dat deze eer dit jaar naar Wielaard fietsen uit Waddinxveen gaat. De jury prees eigenaar Guido Boxhoorn en zijn team onder meer om de klantgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid.


Categorie MKB


In de categorie MKB waren Merosch BV uit Bodegraven, Baan uit Waddinxveen en Van Blitterswijk Eco-mobiliteit uit Gouda genomineerd. De winnaars van deze categorie in 2018, Ronald van Vliet en Addy Borst van Carapax IT lazen de juryrapporten voor en maakten de winnaar: Merosch bekend.

De conclusie van het juryrapport over Merosch is; “een duurzame parel in Midden-Holland om trots op te zijn”. Met deze kwalificering, die is gebaseerd op hun behoefte vorm te geven aan duurzaamheid, de behoefte van mensen te veranderen van bezit naar gebruik van goederen en verantwoordelijk te zijn voor de aarde, werd Merosch eigenaar Ronald Schilt winnaar van deze categorie.

Ook medegenomineerden Baan en Van Blitterswijk werden geprezen. Mirande en Ton Baan om de klantgerichtheid, het bieden van kwaliteit met zo min mogelijk verspilling en dat al 3 generaties lang. En Wouter van Blitterswijk om zijn vermogen een traditionele onderneming om te turnen naar een bedrijf wat geheel past in deze tijd.


Categorie grootzakelijk


Als laatsten betraden genomineerden in de categorie grootzakelijk: Dekbed Discounter, Eltacon Enginering en Stinis Holland BV het podium, waar zij van de winnaar van deze categorie in 2018 Henk Kortenoeven van Excent tandtechniek te horen kregen wie dit jaar gewonnen heeft.

Met de betiteling uit het juryrapport “persoonlijk, betrokken en super professioneel” werd Stinis Holland BV uit Krimpen aan de Lek uitgeroepen tot winnaar en mochten Frouke Stinis, Lisette Stinis en Bert de Bever de award in ontvangst nemen uit handen van wethouder Jan Vente.

Ook voor de andere genomineerden waren er lovende woorden. Over Dekbed Discounter schrijft de jury; “Dekbed Discounter dient als voorbeeld voor ondernemen in de nieuwe economie en wijst daarbij de weg.” En ook Eltacon Enginering wordt, op basis van de kwaliteit die ze nu al bieden en hun toekomstgerichtheid in de ontwikkeling van nieuwe technieken, als een zeer terechte kandidaat voor de titel van ondernemer van het jaar gezien.

Ter afsluiting zong Karin Bloemen een eigen lofzang op alle genomineerden en winnaars. De avond in de Goudse Schouwburg werd afgesloten met een druk bezochte netwerkborrel.

Genomineerden OndernemersPrijs Midden Holland bekend

Lustrum editie netwerkevenement zet onderscheidende ondernemingen op  het podium.

Maandag 26 november jongstleden stonden in de Stijlkamer te Gouda negen ondernemers voor de vakjury van de OndernemersPrijs Midden Holland. Zij vertegenwoordigen de crème de la crème van het ondernemerschap binnen hun gemeente en mochten middels een pitch hun bedrijven presenteren. In de volgende categorieën zijn deze geselecteerd:

Detailhandel & Horeca:
Rikkoert Juweliers (gemeente Krimpenerwaard),
Woerdman Kookkado (gemeente Gouda) en
Wielaard Fietsen (gemeente Waddinxveen).

MKB:
Baan Meubelen (gemeente Waddinxveen),
Merosch bv (gemeente Bodegraven Reeuwijk) en
Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit (gemeente Zuidplas).

Grootzakelijk:
Dekbed Discounter (gemeente Gouda),
Stinis Holland BV (gemeente Krimpenerwaard) en
Eltacon Engineering BV (gemeente Waddinxveen).

Komende periode zullen de juryleden alle bedrijven bezoeken en ook zal er financiële toetsing worden gedaan door Lansigt Accountants. Maandag 14 januari 2019 zal deze vijfde editie van de OndernemersPrijs feestelijk worden gevierd in de Goudse Schouwburg te Gouda. Daar worden de genomineerde bedrijven gepresenteerd aan de aanwezige ondernemers uit de regio en zullen de uiteindelijke winnaars van de titel Onderneming van het Jaar bekend worden gemaakt.

 

Bijlage: foto van de genomineerden

Foto John Roeland Fotografie