Categorie archief: nieuws

Vooronderzoek Containerhub gereed en afspraak met stakeholders

De bijeenkomst ter bespreking van de rapportage over het vervolgonderzoek naar een containeroverslag in de regio Midden-Holland vindt plaats op 22 november a.s.

In deze bijeenkomst wordt met stakeholders gesproken over de bevindingen van het vervolgonderzoek, er kan reactie gegeven worden op bevindingen, conclusies en aanbevelingen en er zal een mogelijke ‘adviesvorming’/’reactie’ meegegeven worden aan het triple helix overleg in regio Midden-Holland op 6 december aanstaande.

Uitnodiging 22 november | 16.00 uur | Cyclus | Regiobijeenkomst ondernemersverenigingen M-H

Beste voorzitters van de ondernemersverenigingen in de regio Midden-Holland,

De samenwerking tussen ondernemersverenigingen in de regio Midden-Holland is vorig jaar ingezet en willen wij nu graag formaliseren. Veel vraagstukken waar we mee van doen krijgen, hebben een regionaal karakter of kennen veel raakvlakken en gemeenschappelijkheden.

Net als vorig jaar hebben het Ondernemers Platform Waddinxveen en Gouda Onderneemt het initiatief genomen om een regiobijeenkomst voor de ondernemersverenigingen in Midden-Holland te organiseren en we vragen je om 22 november in je agenda te zetten. Een officiele uitnodiging volgt snel, net als de agenda.

De bijeenkomst vindt plaats bij Cyclus, Oostbaan 1090 Moordrecht (Gouwe Park) en begint om 16.00 uur. We horen graag of je erbij aanwezig bent. Het is eventueel mogelijk om een vertegenwoordiger van jullie vereniging aan te melden.

Meld je aan!

Klik hier voor de agenda

Met vriendelijke groet,

Jan Roggeveen –                                                                         Nico Voogt
voorzitter Ondernemersplatform Waddinxveen –       voorzitter Gouda Onderneemt

Wie zullen er genomineerd worden voor de titel ‘Onderneming van het Jaar’ 2019?

In de afgelopen periode hebben diverse bedrijven, gevestigd in de deelnemende gemeentes een telefoontje gekregen van de organisatie van het Business Event, NBE. De Voordrachtcommissie, die behept is met het samenstellen van een groslijst met namen van zich onderscheidende bedrijven, heeft de afgelopen maanden gezocht binnen deelnemende gemeentes naar bedrijven die pasten in de volgende categorieën: Detailhandel & Horeca, MKB en Grootzakelijk. Zitting in de Voordrachtcommissie hebben: Gerard van Erk, Ronald van Rossum, Jan Roggeveen, Maud van Koeveringe, Ton Willem Burger, René Kuzee, Hans Houtman, Maaike Kuipers, Adriaan Slob, Sander van Alten, Joop Govaars, Gerard van Nieuwpoort, Frank Gijzen, Rob van Willigen en Jaco Slingerland.

Op donderdag 18 oktober 2018 werd het resultaat in een lijvig juryboek overgedragen aan de deskundige jury, bestaande uit Arie van Tienhoven, Peter van Vliet, Frank van Hoepen, Hans Telkamp en Arjan Griffioen, onder leiding van  juryvoorzitter notaris Daniël Westerhuis. De jury zal de komende periode druk bezig zijn met het toetsen van de voorgedragen kandidaten en zal uiteindelijk bepalen welke parels er dit jaar kans maken op een nominatie. De 9 genomineerden zullen medio november bekend gemaakt worden.

Bent u ook benieuwd wie er dit jaar genomineerd zullen worden? Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Ondernemersprijs Midden Holland door de facebookpagina van het evenement te liken: www.facebook.com/opmiddenholland.

Wilt u meer informatie over de Ondernemersprijs? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie NBE via het telefoonnummer 0318-658740 of per e-mail info@nbe.nu.

Gouda Onderneemt XL Bijeenkomst 10 december a.s.


Na een zeer succesvolle XL Bijeenkomst in 2015 organiseert Gouda Onderneemt op maandag 10 december wederom een XL bijeenkomst in de Sint Jans-kerk voor alle ondernemers in Gouda met inspirerende spreker en trendwatcher Igor Beuker, netwerkmogelijkheden en de laatste stand van zaken rondom de belangenbehartiging in Gouda.

Programma
18.00 uur ontvangst
19.00 uur start programma
19.30 uur spreker Igor Beuker
20.30 uur netwerkmoment met hapje en drankje
22.00 uur einde bijeenkomst

Locatie
Sint-Janskerk Gouda

Klik hier om aan te melden

BREAKING: Goudse toerit A12 blijft!

Ondernemers in Midden Holland halen opgelucht adem: toerit A12 blijft.

In de plannen om de verkeerssituatie op de A20 tussen Nieuwerkerk ad IJssel en Gouda te verbeteren, is het alternatief waarbij de toerit vanuit Gouda naar de A12 in de richting van Rotterdam gesloten zou worden, van de baan. Ondernemers uit Gouda en omstreken kunnen opgelucht ademhalen. Het schrappen van deze toerit zou de bereikbaarheid van Gouda onder druk zetten, tot ongenoegen van veel belanghebbenden in en om Gouda. Voorzitter Nico Voogt van ondernemersvereniging Gouda Onderneemt: “Wij zijn blij dat onder andere door onze aandacht en directe actieve lobby de toerit behouden blijft. Het spreekt voor zich dat wij de ontwikkelingen kritisch blijven volgen om Gouda goed bereikbaar te houden, de onzekerheid over de bereikbaarheid is niet goed voor het economisch klimaat. Nu niet en in de toekomst niet.”

De verwachting van RWS en Pantheia (het door hen ingeschakelde bureau) is dat de filevorming in de richting van de A20 bij Gouda definitief zal afnemen als gevolg van de verbreding van de A20 bij Moordrecht. Daarom zal het knelpunt bij de toerit als gevolg van de snelheidsverschillen bij het weefgedeelte ook verdwijnen. De noodzaak om de toerit te sluiten is dan ook niet meer aanwezig. De andere alternatieven waarbij de toerit behouden blijft worden nu verder onderzocht. Nico Voogt: “De ondernemers volgen dit onderzoek kritisch. Er zijn namelijk door ons als ondernemers meer concrete maatregelen voorgesteld en ook nodig om de doorstroming op lange termijn én op korte termijn – nog voor de verbreding – voor de gehele regio te garanderen.” Op 9 juli is hier door MH een brief gestuurd naar diverse overheden.

De beslissing om de toerit open te houden is genomen in het bestuurlijk overleg tussen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hier vindt u het persbericht dat door het bestuurlijk overleg hierover werd uitgebracht.

Uitnodiging kennisbijeenkomst Provincie Zuid-Holland Logistiek op en rond werklocaties: nu en in de toekomst

 

Kennisbijeenkomst werklocaties 2018 Provincie Zuid-Holland

Datum: 24 april 2018
Locatie: Bedrijventerrein Greenparc Bleiswijk
Tijd
15.30 inloop
16.00 tot 20.00 inhoudelijk

Logistiek op en rond werklocaties: nu en in de toekomst

Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen – nos.nl 25 maart 2018 (Achille Prick)

In Nederland is het afgelopen jaar het recordaantal van bijna twee miljoen vierkante meter aan distributiecentra in gebruik genomen. De komende jaren zal het aantal blokkendozen langs snelwegen en op bedrijfsterreinen flink verder groeien. Wat doet dit voor bedrijventerreinen? Hoe werken de beslissingen die we nu nemen uit in de toekomst? Wat is slim en duurzaam? En wat moeten we vooral niet doen?

24 april willen we dit, zoals u van ons gewend bent, van diverse kanten belichten. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld vrachtwagenparkeren behandeld, ook al is dit een thema, leggen we nu onze accenten op andere factoren, en belichten we de trends die we kunnen herkennen. Zoals de plek zelf, het vestigingsklimaat voor de sector, duurzame logistiek en arbeidsmarkt. Maar ook kleinschalig versus grootschalig, waar heb je wat van nodig in de regio en de provincie? En wat kan het wegennet allemaal aan?

Dit is een vooraankondiging van de kennisbijeenkomst, het definitieve programma volgt later. De bijeenkomst is kosteloos U kunt zich alvast aanmelden door Rob Poolen te mailen met uw contactgegevens via r.poolen@pzh.nl.

Met vriendelijke groet en tot 24 april 2018

Het team van economische zaken Provincie Zuid-Holland.

Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt sleutel Gouda tegen afsluiten toerit 11 en kamervragen

Door middel van het aanbieden van een grote sleutel van de stad Gouda aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, vroegen de ondernemers uit Gouda en omgeving om aandacht voor hun zorg over het mogelijk afsluiten van ‘toerit 11’. De Minister stond open voor deze zorg en zegde een ontmoeting toe om mogelijke alternatieven die Gouda Onderneemt inmiddels aan het schetsen is, te bespreken.

Economische gevolgen afsluiten toerit

In de plannen van Rijkswaterstaat om het fileprobleem op de A20 tussen Moordrecht en Gouda en vice versa aan te pakken, bevat een van de drie denkrichtingen het schrappen van de toerit 11 waarbij het verkeer uit Gouda niet meer rechtstreeks de snelweg A12 op kan richting Den Haag of naar A20 Rotterdam. Dit zal ernstige consequenties hebben voor de doorstroming van het verkeer uit Gouda. Dit wordt dan gedwongen de parallelstructuur te gebruiken met snelheidsbeperkingen, vele bochten, verkeerslichten en een brug die regelmatig open gaat. Gouda Onderneemt voorzitter Nico Voogt, sprekend namens ondernemers in heel Midden Holland: “De Minister heeft de sleutel in handen voor de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer van en naar Gouda. Wij vragen de Minister om simpelweg díe ene denkrichting uit de plannen te halen. De economische gevolgen zijn te groot voor Gouda en de gehele regio.”

Petitie en zienswijzen

Inmiddels hebben bijna 5000 mensen de online petitie ondertekend tegen de afsluiting van de toerit. In slechts een paar weken tijd hebben duizenden mensen de moeite genomen hun ongenoegen te uiten over dit specifieke onderdeel van het plan van Rijkswaterstaat. Zowel de gemeente Gouda als de verenigde ondernemers uit de gehele regio dienden een zienswijze in bij Rijkswaterstaat waarin alle argumenten op een rijtje staan. De gevolgen van een eventuele afsluiting zijn gewoon te groot. Voor Gouds verkeer en voor het verkeer in de directe regio.

Lees meer over de bezwaren tegen het afsluiten van toerit 11

Klik hier voor de kamervragen die gesteld zijn