Lobby toerit A12 en doorstroming

Rijkswaterstaat wil de doorstroming op de A20 met de aansluiting A12 verbeteren om zo de filevorming op de A20 (en op de A12) bij het Gouwe aquaduct te verbeteren. Bij de planvorming worden ook opties meegenomen om al het verkeer dat Gouda uit moet richting Den Haag / Rotterdam, via de parallelstructuur te geleiden. Dat zou verslechtering van de bereikbaarheid van Gouda betekenen. Teken de petitie!